Pirminės sveikatos priežiūros centras
Registratūros telefonas Registratūra, informacija: +370-000
Šiandien:
 
PradinisInformacijaPaslaugosNaujienosKontaktai
Naujienų prenumerata:
Informacija pacientams

   1. Kiekvienas apdraustasis turi teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, kompensuojamą iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Būtinoji medicinos pagalba visiems pacientams turi būti suteikta neatidėliotinai. Visais kitais atvejais už medicinos paslaugas nedraustas pacientas užsimoka į centro kasą pagal įkainius.

Psorilax   2. Įstaigos pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, isitikinimų ir pažiūrų.

   3. Pacientams turi būti suteikta kvalifikuota sveikatos priežiūra. Gydytojai ir slaugos darbuotojai turi gerbti pacientų asmens privatumą. Pacientai turi teisę būti gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ar slaugą būtų žiūrima pagarbiai.

   4. Pacientams turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.

   5. Pacientas turi teisę pasirinkti gydytoją.

   6. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie įstaigos teikiamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti. Jis turi būti informuotas apei jį gydančiojo gydytojo ir slaugos darbuotojo vardą, pavardę.

   7. Pacientas turi teisę reikalauti ir gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir prognozę.

   8. Pacientui pageidaujant jam turi būti pateikta ambulatorinė kortelė ar kiti jo medicininiai dokumentai, išskyrus tuos atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai pateikti informaciją ar ne, sprendžia gydantis gydytojas arba gydytojų konsiliumas). Šiuo klausimu gali kreiptis ir į įstaigos administraciją.

   9. Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo ligos ir kitų medicininių dokumentų kopijos.

   10. Pacientas turi teisę sužinoti kito  specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą.

   11. Teisė atsisakyti gydymo:

 • pacientas nėra gydomas ar jam teikiama kokia kita sveikatos priežiūra prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos Įstatymų nenustatyta kitaip. Jeigu yra galimybė, pacientui pasiūlomas kitas gydymas ar kitos sveikatos priežiūros paslaugos;
 • nepilnametis pacientas informuojamas apie gydymą, jeigu jis pagal savo amžių ir išsivystymo lygį gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą (apie tai sprendžia gydantis gydytojas). Nepilnametis negali būti gydomas prieš jo valią, jeigu LR Įstatymų nenumatyta kitaip. Gydytojas parenka gydymo metodus, labiausiai atitinkančius nepilnamečio interesus;
 • teikiant būtinąją (pirmąją ir skubią) medicinos pagalbą, jeigu pacientas yra be sąmonės ar dėl kitos priežasties negalima sužinoti jo valios, ir gręsia rimtas pavojus jo gyvybei ar sveikatai, tokia medicinos pagalba suteikiama ir be paciento sutikimo;
 • paciento, psichikos ligonio, nesugebančio tinkamai įveitinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas;
 • teikiant būtinąją pagalbą, kuriai yra būtinas paciento įstatyminio atstovo sutikimas, ji teikiama ir be įstatyminio atstovo sutikimo, jei jo negalima gauti ar įstatyminis atstovas atsisako duoti sutikimą, o gydančio gydytojo  ar slaugos darbuotojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai turi būti pažymima paciento ambulatorinėje kortelėje;
 • Jeigu paciento įstatyminis atstovas atsisako duoti sutikimą, kuris nėra skubus, o gydančio gydytojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus,tokiam gydymui sutikimą turi teisę duoti svaikatos priežiūros įstaigos medicinos etikos komisija ar Lietuvos medicinos etikos komitetas. Į šią komisiją ar komitetą kreipiasi sveikatos priežiūros įstaigos administracija ar gydantis gydytojas.

12. Teisė skųstis:
 • nepatenkintas sveikatos priežiūra pacientas turi teisę kreiptis į gydymo įstaigos vadovą, atsakingą už sveikatos priežiūrą šioje įstaigoje. Gydymo įstaigos vadovas per penkias dienas atsako į paciento kreipimąsį;pacientas turi teisę apskųsti sveikatos priežiūros įstaigų veiklą Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms kontroliuojančioms institucijoms, teismui.
13. Pacientas privalo:
 • atvykti į gydymo įstaigą talone nurodytu laiku ir turėti su savimi reikiamus dokumentus;
 • laiku susimokėti už suteiktas mokamas paslaugas;
 • pagarbiai elgtis personalo atžvilgiu;
 • įstaigoje nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų,  narkotikų;
 • laikytis asmens higienos reikalavimų;
 • nekviesti gydytojo į namus be būtino reikalo;
 • atvirai ir smulkiai papasakoti gydytojui apie savo negalavimus;
 • iškvietus gydytoją į namus laukti, kal gydytojas atvyks;
 • vykdydi gydytojo nurodymus dėl ligos (ų) gydymo bei profilaktikos;
 • pateikti gydytojui prašant reikiamus dokumentus apie ligos disgnozę, atliktus tyrimus, taikytą gydymą;
 • informuoti gydytoją apie sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą;
 • laikytis šių vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.
Adresas:
Naftininkų, I aukštas, Mažeikiai.
Darbo laikas:
Pirmadieniais:     7.00–19.00 val.
Antradieniais:     7.00–19.00 val.
Trečiadieniais:    7.00–19.00 val.
Ketvirtadieniais:  7.00–19.00 val.
Penktadieniais:   7.00–19.00 val.
Šeštadieniais:     9.00–11.00 val.
Sekmadieniais:   Nedirbame.
Nedarbo metu paslaugas teikia VšĮ Mažeikių ligoninės priėmimo skyrius.
Registratūra, informacija:

Tel.: 8-002
Mob.: 8-001
Faksas:
8-000

 

Fitness Shop

© 2008. Sveikata šeimai, UAB
Pirminės sveikatos priežiūros centras
Pradinis
Informacija
Paslaugos
Naujienos
Kontaktai
Sukūrė: Infoma